دیوار سبز سپهر

فیلم اول

گرین وال داخلی متحرک با ۲۴ بوته گل و گیاه اکسیژن ساز – محل نصب : سعادت آباد ، مطب خانم دکتر براتی

فیلم دوم

گرین برد داخلی متحرک با ۵ فلاورباکس – آبیاری دستی – محل نصب : کوی فراز – ساختمان  A2منزل  آقای مهندس صوفی

فیلم سوم

گرین وال داخلی ثابت با ۳۰ بوته گل و گیاه طبیعی –آبیاری اتوماتیک – بستر کشت غیر خاکی- محل نصب : سعادت آباد دفتر مهندسی شرکت نما فراز

فیلم چهارم

گرین وال داخلی ثابت با ۲۴ بوته گل و گیاه طبیعی –آبیاری اتوماتیک  بستر کشت غیر خاکی- محل نصب : نیاوران – مطب  آقای دکتر صدر

فیلم پنجم

گرین وال بیرونی ثابت با فلاور باکس های سلولزی و بستر غیر خاکی – آبیاری اتوماتیک – محل نصب : پل رومی – منزل آقای شهیر

فیلم ششم

گرین وال بیرونی ثابت با فلاور باکس های پلیمری  و بستر غیر خاکی – آبیاری اتوماتیک – محل نصب :   جردن  – منزل آقای ملاکاظمی

Call Now Button