عکس ۳

این مدل دیوار سبز داخلی ثابت اغلب در هال و پذیرایی های متوسط ، دفاتر شرکتها بکار گرفته می شود . گیاهان اکسیژن ساز با رشد کم و چند ساله با آبیاری اتوماتیک در آن بکار می رود . در کوکیشن های با نور کم و نور متوسط نیز طراحی و ساخته می شوند .

RELATED ARTICLE

عکس ۵

عکس ۴

عکس ۲

عکس ۱

Written By

mostafa

administrator
Call Now Button