در باره ما

کارشناسان شرکت ما با اتکاء به علوم کشاورزی، طراحی صنعتی وهمچنین معماری، طبیعت و ساختمان را با یکدیگرتلفیق کرده و شما را با طبیعت آشتی داده وآنرا به خانه های شما به ارمغان می آورند .

محصولات و خدمات ما :

۱-طراحی و ساخت دیوارهای سبز داخلی و خارجی .
۲-طراحی و ساخت گلخانه های آپارتمانی.

ما با تلاش مضاعف خود در زمینه های طراحی فضای سبز ، طراحی و اجرای دیوار سبز ، انجام پروژه های کشاورزی و زیر بخش های آن ، فعالیت های مستمر داشته و به خلق ایده های نو در زمینه های فوق به محیط زیست پیرامون خودمان جان می بخشیم و در تامین سلامت روحی و جسمی مردم عزیز ماموریت داریم

Call Now Button